Modelleren

Modelleren. 

De huidige bouwwereld wordt gekenmerkt door een lange voorbereiding- fase. Toch wordt er verwacht dat het project meteen start na het tekenen van de contracten. Dit is niet altijd mogelijk met inzet van eigen personeel.

De kracht van MC3d-bouwkundig bureau begint met het modelleren, het 3D-model waarmee het platte ontwerp tot leven komt. Door de kracht van visualisatie in 3D kan men virtueel het gebouw al beleven. Tevens kunnen ontwerpknelpunten 3D in kaart gebracht worden, waardoor het projectteam gezamenlijk op basis van de juiste informatie ontwerpkeuzes gericht kan maken.

MC3d begeleidt u 100% onafhankelijk en integraal bij alle voorkomende fases van BIM-processen. Variërend van eerste ontwerp en bouwvoorbereiding tot en met de concrete uitvoering van bouwprojecten. Onze aanpak sluit naadloos aan op die van de bouwwereld: no-nonsense en resultaatgericht. Uw processen begeleiden wij doelgericht en efficiënt, conform een vooraf samen met u overeengekomen planning.

BIM staat voor Building Information Modeling.

De term BIM staat voor Bouw Informatie Modellering. Het is geen standaardproduct, maar een werkmethodiek. Bij werken met BIM wordt er eerst virtueel gebouwd op basis van intelligente 3D-modellen. Daarbij staat het genereren van consistente, voorkomen van dubbele en hergebruiken van informatie, voorop.

What you see is what you get

Op basis van BIM zijn vele samenwerkingsvormen mogelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de BIM-ambitie van de opdrachtgever en de betrokken partijen, hun kennis en softwaremogelijkheden voor uitwisseling.

Aspectmodellen
Alle betrokken partijen stellen een eigen 3D-model samen. Dit noemen we aspectmodellen. Wanneer alle partijen werken in software van dezelfde softwareleverancier worden de 3D-modellen in het bestandstype van die softwareleverancier uitgewisseld. Wanneer dit niet het geval is, wordt er gewerkt met een open standaard. Dit wordt Industrial Foundation Classes (IFC) genoemd. Bijna elk 3D-modelleringspakket kan naar dit bestandsformaat een export maken.

Samenwerken in één 3D-model
Het is ook mogelijk om met alle partijen gezamenlijk in een 3D-model te werken. Dit adviseren wij alleen te gebruiken bij interne samenwerking. Wanneer het ook voor extern wordt gebruikt zorgt dit niet alleen voor juridische onrust, maar moet de ICT-infrastructuur hier ook goed op ingericht zijn.

Level of Development (LOD)
De verschillende fasen in een BIM-project worden gedefinieerd in Level of Development (LOD) niveaus. In het BIM-protocol is een demarcatielijst van alle onderdelen toegevoegd. Per onderdeel is daarbij een LOD-niveau per fase en verantwoordelijke partij voor de uitwerking van elk onderdeel benoemd. Door te werken in LOD-fasen wordt dubbelwerk, doublures en fouten in afstemming voorkomen. Er wordt van grof naar fijn gewerkt en elke betrokken partij voegt zijn informatie toe. Het uiteindelijke niveau is afhankelijk van de uitvraag. Er zijn verschillende interpretaties voor LOD-niveaus. Wij hanteren de volgende:

 • LOD 100 – Massa’s
 • LOD 200 – Functioneel, niet materiaal afhankelijk
 • LOD 300 – Materiaal specifiek
 • LOD 400 – Fabrikant Specifiek
 • LOD 500 – Beheer en Onderhoud

Ook u kunt deze voordelen van BIM benutten:

 • Snellere afronding van de projecten.
 • Juiste visualisatie van het ontwerp.
 • Optimale aansluiting tussen ontwerp en uitvoering.
 • Ondersteuning werkvoorbereiding door het gebruik van Schedules. (uittrekstaten).
 • Maximale afstemming van disciplines door Clash Controles.
 • Minder faalkosten.

MC3d-bouwkundig bureau kan u hierin ondersteunen zonder dat u nieuw personeel in dienst hoeft te nemen.

Projecten en plan van aanpak waar MC3d ervaring in heeft zijn onder andere:

 • Diverse woningbouw projecten, vrijstaand tot seriematige bouw.
 • Nieuwbouw appartementen al dan niet voorzien van een kantoor-, of winkel- ruimte.
 • Nieuwbouw utiliteitsbouw, bedrijfsgebouwen winkels e.d.
 • We zijn ervaren in de passief huis gedachte (energie neutraal).
 • En levensloop bestendig- onderhoudsarm- en duurzaam bouwen.

MC3d werkt met toonaangevende tekensoftware waaronder Revit, AutoCAD Lumion en in overleg verricht MC3d haar werkzaamheden vanuit haar eigen kantoor of op locatie.

Al het tekenwerk van MC3d heeft een hoog kwaliteitsniveau. Vakkundigheid en duidelijkheid staan altijd centraal.

MC3d is gespecialiseerd in bouwuitvoeringsmanagement en heeft als doel om voor u een betrokken en betrouwbare partner te zijn, waarbij onderling vertrouwen voorop staat.

Mocht u meer willen weten van onze mogelijkheden neem dan geheel vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.