Coördineren

Coördineren. 

Aannemer – Architect.

MC3d-bouwkundig bureau is een jong en kleinschalig bedrijf waarbij relatiegericht werken voor ons het uitgangspunt is met als doel het leveren van kwalitatief maatwerk.

MC3d onderzoekt in een vroeg stadium in overleg met aannemer en architect of bouwplannen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar het ontwerp, bestemmingsplanvoorschriften, regelgeving, de bouwmethodiek en de financiën.

Als de plannen haalbaar zijn en ze doorgang vinden verzorgt MC3d het bouwkundig tekenwerk, het modelleren, het 3D-model waarmee het platte ontwerp tot leven komt. Door de kracht van visualisatie in 3D kan men virtueel het gebouw al beleven. Tevens kunnen ontwerpknelpunten 3D in kaart gebracht worden, waardoor het projectteam gezamenlijk op basis van de juiste informatie ontwerpkeuzes gericht kan maken.

Ook de Aannemer – Architect kunnen de voordelen van BIM benutten:

 • Snellere afronding van de projecten.
 • Juiste visualisatie van het ontwerp.
 • Optimale aansluiting tussen ontwerp en uitvoering.
 • Ondersteuning werkvoorbereiding door het gebruik van Schedules. (uittrekstaten).
 • Maximale afstemming van disciplines door Clash Controles.
 • Minder faalkosten.

Door gebruik te maken van de schedules (uittrekstaten) uit het model kan de werkvoorbereiding dermate ontlast worden en zal men in een vroeg stadium al een kosten bewaking kunnen hanteren.

Het aanvragen van vergunningen incl. het aansturen van de benodigde adviseurs, schrijven van een bestek en het begeleiden van de bouw vallen onder ons dienstenpakket.

Bedrijven zijn erbij gebaat om uit een databestand partners te kunnen kiezen, waarvan de prijs en kwaliteit gewaarborgd is. Beide hebben we er belang bij dat er snel geschakeld kan worden als er extra werkzaamheden verricht moeten worden.

In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid.   (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Energieneutraal-, energiezuinig bouwen heeft de toekomst dit is een onderwerp waar we ons dagelijks mee bezighouden evenals levensloop bestendig-, onderhoudsarm-, en duurzaam bouwen hier hebben we in diverse projecten de nodige ervaring opgedaan.

Projecten en plan van aanpak waar MC3d ervaring in heeft zijn onder andere:

 • Diverse woningbouw projecten, vrijstaand tot seriematige bouw.
 • Nieuwbouw appartementen al dan niet voorzien van een kantoor-, of winkel- ruimte.
 • Nieuwbouw utiliteitsbouw, bedrijfsgebouwen winkels e.d.
 • We zijn ervaren in de passief huis gedachte (energie neutraal).
 • Levensloop bestendig- onderhoudsarm- en duurzaam bouwen.

MC3d werkt met toonaangevende tekensoftware waaronder Revit, AutoCAD, Lumion en in overleg verricht MC3d haar werkzaamheden vanuit haar eigen kantoor of op locatie.

Al het tekenwerk van MC3d heeft een hoog kwaliteitsniveau, vakkundig- heid en duidelijkheid staan altijd centraal.

MC3d bouwkundig bureau is gespecialiseerd in bouwuitvoeringsmanagement en heeft als doel om voor u een betrokken en betrouwbare partner te zijn, waarbij onderling vertrouwen voorop staat.

Mocht u meer willen weten van onze mogelijkheden neem dan geheel vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.